Motor till Puzer

Slint.se SKU: 9501

3 000 kr

Skatt ingårFrakt beräknas i kassan

Tillgänglig nu!

Vi har två motorer som passar till Puzer.

1. Mo­tor till Pu­zer Oiva/modell 94:
Den­na nya tek­ni­kens "through-​flow"-mo­tor er­sät­ter samt­li­ga Puzer-mo­del­lers mo­to­rer utom Eeva/Easy.
I köpet ingår mo­tor, mo­torkå­pa, pack­ning och långa mo­tor­kab­lar
Motorn är myc­ket tyst­gå­en­de och på he­la 1600 W max­ef­fekt.
Det med­föl­jer en bild­se­rie hur by­tet går till.

OBS Vik­tigt! Byt sam­ti­digt pap­pers­fil­ter för att för­bätt­ra kyl­ning­en av mo­torn, gäller endast Puzer Oiva/modell 94.

2. Motor till Puzer Eeva/Easy:
I köpet ingår mo­tor, 2 pack­ningar och långa mo­tor­kab­lar
Motorn passar även Beam CS750 - Canvac Q Smart - Electrolux ZCV750/800

OBS Vik­tigt! Byt sam­ti­digt påse för att för­bätt­ra kyl­ning­en av mo­torn, gäller endast Puzer Eeva/Easy.

OBS! För att själv utföra elarbeten ska man ha s.k. nödig kännedom. Är du osäker, anlita en behörig elektriker.