Motor BPF 2

Slint.se SKU: 9214

3 000 kr

Skatt ingårFrakt beräknas i kassan

Tillgänglig nu!

By­pass-​mo­tor med två fläk­tar från ame­ri­kans­ka Ame­tek-​Lamb.


Pas­sar Beam, Hu­sky, Al­la­way, Electro­lux och många and­ra mär­ken!


Mät höjd och di­a­me­ter på din gam­la mo­tor och jäm­för med måt­ten med på mått­skis­sen ne­dan.


Pack­ning­ar, skru­var och kabelskor in­går ej. Tänk på att spa­ra des­sa från din gam­la mo­tor.


Tnr 116354-​13

Max­Watt 1500

Nom­Watt 1300


Ring gär­na för mer in­for­ma­tion på 031-​582020

OBS! För att själv utföra elarbeten ska man ha s.k. nödig kännedom. Är du osäker, anlita en behörig elektriker.