Foma HS1930SP

Foma SKU: 1519

5 900 kr 8 968 kr Spara 3 068 kr

Skatt ingårFrakt beräknas i kassan

Tillgänglig nu!

6 års motorgaranti

FO­MAs H-​se­rie är en ge­ne­ra­tion tys­ta och högef­fek­ti­va central­damm­su­ga­re.

Med ”Si­lent Mas­ter” tek­no­lo­gi, en spe­ci­ellt ut­veck­lad ljud­dämp­ning av mo­torns di­rekt­kyl­da ut­blås­luft, blir ma­ski­nen myc­ket tyst­gå­en­de och läm­par sig där­för till pla­ce­ring i en gar­de­rob, kläd­kam­ma­re el­ler i nå­gon an­nan del av hu­set.

HS1930SP är en centraldammsugare med banbrytande funktioner. Modellen är utrustad med ”mjukstart”-funktion, vilket innebär en längre livstid för motorn.

Sugcentralens startspänning är endast 24 volt.

Produktfördelar

· Rå sugeffekt på så mycket som 750 Airwatt
· Tystgående, bara 59 dB
· Flexibel montering
· Mjukstart


Tekniska fak­ta

Sugef­fekt 750 airwatt
Luft­flö­de 270 m3 / t
Un­der­tryck 33 kPa
Säk­ring 10 A
Max Ef­fekt 1900W
Filtrering Påse
Dammka­pa­ci­tet 30 lit
Höjd 92,5 cm
Di­a­me­ter 35 cm
Vikt 7,2 kg
De­ci­bel 59 dB


Art.nr 1519