Foma HS1730SP

Foma SKU: 1518

4 900 kr 6 472 kr Spara 1 572 kr

Skatt ingårFrakt beräknas i kassan

Tillgänglig nu!

6 års motorgaranti

FO­MAs H-​se­rie är en ge­ne­ra­tion tys­ta och högef­fek­ti­va central­damm­su­ga­re.

Med ”Si­lent Mas­ter” tek­no­lo­gi, en spe­ci­ellt ut­veck­lad ljud­dämp­ning av mo­torns di­rekt­kyl­da ut­blås­luft, blir ma­ski­nen myc­ket tyst­gå­en­de och läm­par sig där­för till pla­ce­ring i en gar­de­rob, kläd­kam­ma­re el­ler i nå­gon an­nan del av hu­set.


Tekniska fak­ta

Sugef­fekt 548 airwatt
Luft­flö­de 216 m3 / t
Un­der­tryck 27,3 kPa
Säk­ring 10 A
Max Ef­fekt 1700W
Filtrering Påse
Dammka­pa­ci­tet 30 lit
Höjd 91 cm
Di­a­me­ter 35 cm
Vikt 7,2 kg
De­ci­bel 59 dB


Art.nr. 1518