Städutrustning Fjärr AV

Slint.se SKU: 3118

2 200 kr

Skatt ingårFrakt beräknas i kassan

Tillgänglig nu!

8m, 10m, 12m eller ​15m

Start­knapp på hand­tag

Pas­sar al­la märken av central­damm­su­ga­re, ut­om Allaways alla modeller samt Nilfisks trådlösa system.

Beräkna slangens längd ef­ter längs­ta sug­sträc­ka. Sugef­fek­ten blir bätt­re och städ­ning­en be­kvä­ma­re, ju kor­ta­re slang man be­hö­ver.
Passar alla suguttag samt 32 mm städsystem


In­ne­hål­ler:
Städ­slang fjärr 8-​10-​12-15 me­ter, 32 mm stan­dard­sy­stem.
Te­leskop­rör, lättmetall
Kombimunstycke Proffs
Golv­mun­styc­ke, Borst/Hjul
Li­tet Kom­bi­mun­styc­ke Mö­bel/Tex­til
Ra­di­ator­mun­styc­ke
Slang­hål­la­re


OBS In­ne­hål­let på bil­den kan va­ri­e­ra
Pas­sar al­la mär­ken, ut­om Al­la­way.