Städslang Standard

Slint.se SKU: 3406

1 100 kr

Skatt ingårFrakt beräknas i kassan

Tillgänglig nu!

6m, 8m, 9m, 10m, 11m, 12m, 13m eller ​15m
Pas­sar al­la mär­ken av centraldammsugare

Vill du ha en annan längd på slangen (mellan 1-20m), hör av dig till oss så ordnar vi det.
Start vid an­slut­ning i sugut­ta­get.
Svivlat slang­handtag som gör att slang­en kan snur­ra fritt.

Välj slang­längd ef­ter längs­ta sug­sträc­ka. Sugef­fek­ten blir bätt­re och städ­ning­en be­kvä­ma­re, ju kor­ta­re slang man be­hö­ver
Star­tar an­lägg­ning­en när änd­styc­ket stop­pas in i väggut­ta­get. Böj­lig och tå­lig slang.
Pas­sar al­la ty­per av central­damm­su­ga­re.

Passar 32 mm stan­dard­sy­stem, ring vid and­ra dimensioner